Print

Politikken: Hun blev hyret til at passe børn. Men da hun dukker op, er faderen hjemme. Der er lavet middag og købt rødvin.

»Platformsmedarbejderne er afhængige af en god rating, så de er ikke tilbøjelige til at være besværlige eller afvise kunden, som derfor har stor magt« - Mette Lykke Nielsen. 

Mette Lykke Nielsen, lektor og forsker ved Center for ungdomsforskning, er blevet interviewet i Poltikken om ny CeFU-rapport, der viser, at digitale platformsarbejdere er særligt udsatte for krænkelser. Der er magt- og informationsasymmetri i forholdet mellem kunde og platformsmedarbejder.

Mette Lykke Nielsen har lavet den kvalitative del af rapporten og har sammen med lektor Louise Yung Nielsen interviewet 20 platformsarbejdere, udvalgt med henblik på variation i køn, nationalitet og jobtype. 

Lagt online 09.05.2024 af Maria Jelonek