Print

Nyt projekt "Klasserumsledelse og elevinddragelse"

Der er under Børne- og Undervisningsministeriet søsat syv udviklingsprojekter på det gymnasiale område, der på forskellig vis søger at styrke klasserumsledelse og inddragelsen af eleverne/kursisterne, så de oplever skolen som motiverende og engagerende.

CeFU skal i forbindelse med udviklingsprojekterne levere følgeforskning gennem hele deres forløb. 

Læs mere om følgeforskningsprojektet her

Lagt online 30.08.2013 af Eksponent

Kontakt forsker

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV