Print

Klasserumsledelse og elevinddragelse

Projektet Klasserumsledelse og elevinddragelse er del af 'Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser', hvor en række skoler gennemfører projekter, der skal udvikle undervisningen. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og Center for Ungdomsforskning laver følgeforskning på projektet.

Formålet med følgeforskningen, og dermed nærværende projekt, er at dokumentere og genere viden i tilknytning til syv udviklingsprojekter, der på forskellig vis søger at styrke klasserumsledelse og inddragelsen af eleverne/kursisterne, så de oplever skolen som motiverende og engagerende, og så de fastholdes i deres faglige udvikling og opnår gode studievaner. Sigtet er at belyse, hvad der virker i undervisningen og klasserummet, hvis flere elever skal opleve motivation og opleve sig inddraget i undervisningen.


Følgeforskningsprojektet skal følge udviklingsprojekterne gennem hele deres forløb og herigennem bidrage til at:

  • Kvalificere projekternes videngrundlag, design og forandringsteori, herunder sikre at de tager afsæt i  eksisterende viden på området.
  • Samle data ind undervejs, der kan belyse i hvordan de forskellige indsatser medvirker til at øge elevernes motivation og deltagelse samt deres faglige og sociale integration.
  • Samle og analysere viden på tværs af de forskellige projekter, der kan bruges som grundlag for udvikling og spredning af tiltag med dokumenterede effekter til andre gymnasiale uddannelser.
  • Formidle og afrapportere viden fra projekterne, sådan at den kan anvendes i den forsatte udvikling af gymnasieundervisningen samt i forberedelsen af politiske processer i forhold til de gymnasiale uddannelser.

Læs mere om projektet her

Læs projektbeskrivelse her

Publikationer

Klasserumsledelse og elevinddragelse

Følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område.

Kontakt forskere

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet marts 2015

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!