Print

Nyt projekt "Fra problemer til mirakler"

Antallet af unge på kontanthjælp i Skive er stigende - til trods for at stadig flere unge gennemfører uddannelse.

Det er forskningsprojektets formål gennem viden for det første at bidrage til kvalificeringen af Skiveuddannelsens arbejde gennem en opkvalificering og styrkelse af de professionelle, der i det daglige arbejder med de unge. Dette skal ske ved at øge deres viden om de unge samt deres udviklingsprocesser i relation til fastholdelse i uddannelse og et ungdomsliv uden for kontanthjælpssystemet. For det andet er formålet at undersøge, hvilke generelle erfaringer der kan uddrages af projektet med henblik på anvendelse i andre sammenhænge, hvor der arbejdes med unge på kontanthjælp og unge der er uddannelsesmæssigt udsatte unge.

Læs mere

 

Lagt online 17.11.2011 af Eksponent