Print

Nyt projekt: Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge og elever

Det nye projekt, 'Erhvervsskoler som brobyggere til sikkert arbejde for unge lærlinge og elever', vil bidrage med ny viden samt konkrete redskaber til at forbedre elevers og lærlinges sikkerhed. Projektet kombinerer evidensbaseret arbejdsmiljøundervisning på erhvervsskoler med et styrket fokus på elever og lærlinges sikkerhed på lærepladserne, en såkaldt flerstrenget indsats.

Samtidig styrkes brobygning mellem skole og læreplads ved at faglæreren besøger lærepladsen. Vi afprøver det på udvalgte erhvervsuddannelser inden for industri, bygge-anlæg og landbrug, hvor risikoen for ulykker blandt unge er særlig stor.

Projektet er 3årigt (01.01.23- 31.12.25), og er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden med 3.548.690 kr.

Lagt online 11.01.2023 af Maria Jelonek