Print

Nyt projekt "Arbejdsløse unges vej til uddannelse"

Faxe Kommune står overfor store udfordringer i forhold til den gruppe af unge, der ikke har en uddannelse og som samtidig står udenfor arbejdsmarkedet. Kendetegnende for mange af de tilbud, der er rettet mod denne målgruppe er, at de unge har ringe indflydelse på indholdet af tilbuddene og at der generelt mangler viden om, hvad der forhindrer de unge i at gennemføre en uddannelse.

Forskningsprojektet giver de unge stemme og derigennem bringer en viden til veje om, hvordan netop disse unge forstår deres egen situation, muligheder og ikke mindst deres ønsker og perspektiver på fremtiden. Samtidig hermed bringes denne viden i spil med de professionelle der i det daglige arbejder med de unge og har til opgave at hjælpe dem videre i uddannelse/arbejde.

Læs mere

Lagt online 17.11.2011 af Eksponent