Print

Ny rapport: Vejen mod de 95 procent

I sommeren 2006 aftalte kommunerne og regeringen at sætte ekstra skub bag regeringens målsætning om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse. I et samarbejde mellem 17 kommuner, KL og Undervisningsministeriet blev modelkommuneprojektet Ungdomsuddannelse til alle (UTA) skabt.

I denne første publikation (del I) rettes fokus mod den landspolitiske og kommunale ledelses rolle i forbindelse med planlægningen og koordineringen af den interne kommunale indsats for at skabe uddannelsesmuligheder til flere unge, samt på arbejdet i kommunerne med at etablere et velfungerende internt og eksternt samarbejde omkring de unge. Der sættes spot på de udfordringer og barrierer, som opleves af projektledere og frontmedarbejdere. Desuden gives en række bud på  fremgangsmåder, der kan hjælpe kommunerne til at komme godt i gang med at arbejde hen imod 95 pct. målsætningen.

bestil rapporten her

læs om projektet her

Lagt online 30.10.2009 af Eksponent