Print

Ny rapport: Unges motivation for politisk deltagelse - Syv former for politisk engagement

Af Niels-Henrik M. Hansen og Niels Ulrik Sørensen

Der er undersøgelser, der peger på, at unge i dag i meget stor udstrækning er politisk bevidste og engagerede. Omvendt opleves unge ofte som fraværende i det politiske arbejde, der finder sted på alle niveauer af det danske samfund, hvilket peger på at der er en udfordring i, at rumme og fastholde unges engagement.

Denne rapport laver en indledende analyse af, hvad der skal til at engagere unge mere i samfundets officielle fora.  Den ser på, hvad det er, der fremmer eller hæmmer deres motivation for politiske deltagelse.

Rapporten undersøger danske unges motivation for politisk deltagelse. Rapporten indeholder tre dele. I den første del tegnes der et generationsportræt med særlig fokus på de omstændigheder, der indvirker på de unges muligheder for at være politisk engagerede. I rapportens anden del skitseres der syv forskellige typer af unge, som stiller foreninger og organisationer overfor forskellige udfordringer, hvis de skal engageres og fastholde i det politiske arbejde. I rapportens sidste del samles perspektiverne fra de to foregående dele og der aftegnes en række dialemmaer og udfordringer for organisationer og foreninger, der arbejder med unge. 

Rapporten er et første spadestik i en analyse af, hvad er motiverer og fastholder unge samt hvad der hindrer dem i at deltage i samfundslivet. I den forstand er der tale om et pilotprojekt, som aftegner en række interessante perspektiver for videre forskning i unges samfundsdeltagelse.

Rapporten er et resultat af et projekt finansieret i et samarbejde mellem Dansk Ungdoms Fællesråd og Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

Læs rapporten her

Lagt online 22.04.2014 af Eksponent

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!