Print

Ny rapport: Unge i detailhandlen

Projektet omhandler unge og deres forestillinger og opfattelse af uddannelsen i detailhandel og efterfølgende job. Projektet har fokus på, hvilke forestillinger og forventninger de unge har til uddannelsen og arbejdet, samt hvad de fagligt og menneskeligt forventer at få ud af uddannelsen. Endvidere søger undersøgelsen at afdække, hvad der sker i mødet mellem branchen og de unge ift. uformelle normer, indforståetheder og omgangsformer. Projektet bygger på et empirisk materiale i form af en række kvalitative interview med unge, som er forskellige steder i relation til deres uddannelse, dvs. på sidste år af deres grunduddannelse og i praktik/elevplads. Desuden vil der blive udført rundbordssamtaler med HG og HHX-elever, samt virksomhedsbesøg. Projektet er afsluttet medio 2011.

Læs mere her

Lagt online 04.07.2011 af Eksponent