Print

Ny rapport: Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Spejderbevægelsen oplever i disse år vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde unge - et problem mange andre foreninger også oplever.  Undersøgelsen kortlægger gennem interview med unge frafaldne spejdere og deres forældre en række årsager til frafald, der især handler om de unges interesse i aktiviteterne og hvordan de struktureres og ledes. I undersøgelsen tegnes der på den baggrund forskellige frafaldsprofiler. Undersøgelsens anbefalinger peger på, at spejderbevægelsen med fordel:

• Kan styrke og strukturere, at børn og unge oplever aktiviteterne som udfordrende og med en progression.
• Kan styrke blikket på alderssammensætningen så børnene/de unge hverken føler de er for unge eller gamle i forhold til den konkrete spejdergruppe og dens aktiviteter.
• Kan styrke sin ledelsesudvikling på disse to punkter.

Læs mere her 

Lagt online 05.08.2010 af Eksponent