Print

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Titel: Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen
Forfattere: Line Duwe Konnerup og Birgitte Simonsen
Dato: 01.04.2010
Type: Rapport
Tags: foreninger, fritidsorganisering, ledelsesudvikling, spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelsen handler om unge, frafaldne spejdere og årsagerne til deres frafald. Spejderbevægelsen oplever i disse år vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde unge - et problem mange andre foreninger også oplever. Undersøgelsen kortlægger gennem interview med unge frafaldne spejdere og deres forældre en række årsager til frafald, der især handler om de unges interesse i aktiviteterne og hvordan de struktureres og ledes.
Undersøgelsens anbefalinger peger på, at spejderbevægelsen med fordel:

• Kan styrke og strukturere, at børn og unge oplever aktiviteterne som udfordrende og med en progression.
• Kan styrke blikket på alderssammensætningen så børnene/de unge hverken føler de er for unge eller gamle i forhold til den konkrete spejdergruppe og dens aktiviteter.
• Kan styrke sin ledelsesudvikling på disse to punkter.

Hent rapporten her