Print

Ny rapport: Læringsmiljø på hhx

Dette forskningsprojektet om læringsmiljøet på hhx er gennemført fra september 2008 til oktober 2010 og har omfattet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets hhx-elever, interview med hhx-elever, lærere og ledere samt observation af undervisning på tre handelsgymnasier rundt omkring i landet. Forskningsprojektet tog udgangspunkt i, at der er nogle forhold ved hhx, som fungerer rigtig godt, når det gælder rekrutteringen fra bredere sociale grupper, og når det gælder interessen for at arbejde i erhvervslivet. Projektets har blandt afdækket, hvorfor disse forhold fungerer godt, og kan på den måde være til inspiration - bl.a. til de andre gymnasiale uddannelser.
I oktober 2009 blev der afholdt et midtvejsseminar, hvor en række udvalgte resultater fra undersøgelsen blev præsenteret og diskuteret med ledere og lærere fra en række erhvervsskoler samt repræsentanter fra FUHU, undervisningsministeriet samt UU-vejledere. Arbejdsnotater samt slides fra seminaret kan downloades nedenfor.
Projektet blev afsluttet med en åben konference d. 13. oktober, hvor den endelige forskningsrapport: "Læringsmiljø på hhx - resultater fra et forskningsprojekt", blev præsenteret. Konferencen havde deltagelse af ledere og lærere fra erhvervsskoler, UU-vejledere, repræsentanter fra Danske Erhvervsskole, Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse (FUHU). Undervisningsminister Tina Nedergaard åbnede konferencen. Rapporten samt slides fra konferencen kan downloades nedenfor. kan downloades nedenfor.
Forhåbningerne er, at resultaterne og analyserne i rapporten kan give anledning til dialog og refleksion, primært hos ledere og lærere på handelsgymnasiet, der kan bidrage til den fortsatte udvikling af kvaliteterne på hhx og takling af udfordringerne. Vi håber også, at andre interessenter - særligt UU-vejledere, men også politikere, forældre og folkeskolelærere - vil kunne drage nytte af rapporten.

Læs mere her 

Download hæfte om projektet her:
Handelsgymnasiet - hhx, kvaliteter og udfordringer

Download arbejdsnotater og slides fra midtvejs-seminaret, oktober 2009 her:

Anvendelighed i Handelsgymnasiet

IT og medier

 

Arbejdsnotat 1

 

Lagt online 18.10.2010 af Eksponent