Print

Ny rapport: Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Denne rapport samler op på de tværgående erfaringer i arbejdet med 12 udviklingsprojekters afprøvning af initiativer og tiltag, der kan styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse. Projekterne har fået forsøgs- og udviklingsmidler af Undervisningsministeriet som led i et indsatsområde i den gymnasiale udviklingsplan omkring klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse.

Grundlaget for rapporten er dels de 12 udviklingsprojekter, der i perioden december 2012 til maj 2014 er udført af 14 gymnasieskoler rundt omkring i landet, og dels det arbejde, som Center for Ungdomsforskning har bidraget med gennem et følgeforsknings-arbejde med det formål at facilitere, kvalificere og analysere skolernes erfaringer og god praksis fra udviklingsarbejdet.

Forskergruppen bag projektet er Susanne Murning, post.doc. og Camilla Hutters, lektor, Center for Ungdomsforskning, Inst. For Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Cph.

Klik her for at læse mere og finde rapporten

Lagt online 04.12.2014 af Eksponent

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!