Print

Ny rapport: Handelsgymnasiet - hhx. Kvaliteter og udfordringer

I denne rapport/folder sætter vi fokus på udvalgte temaer fra undersøgelsen af handelsgymnasiet - hhx. Analyserne baserer sig på et empirisk grundlag, hvor det særligt er elevernes perspektiver, oplevelser og erfaringer, der gives stemme.

I efteråret 2010 afsluttes projektet med en større forskningsrapport, hvori vi mere omfattende vil behandle kvaliteterne og udfordringerne ved hhx.

Læs mere her

Lagt online 12.02.2010 af Eksponent