Print

Ny bog: Ung og ordblind

Bogen undersøger, hvad det er, der sker i overgangen fra
den almindelige grundskole til ordblindeefterskolerne.

Hvad er det, der har en betydning for de unge ordblindes
personlige, sociale og faglige udvikling? Hvordan opleves springet fra
grundskole til efterskole? Og hvordan opleves overgangen sidenhen fra efterskole
til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked?

Samtidig stilles det åbne spørgsmål, som ikke direkte
besvares, men som udgør et centralt underliggende tema: Hvad er det for sociale,
personlige og faglige strukturer i en undervisnings- og læringskontekst, som
bevirker, om en læring rent faktisk finder sted eller ej? Hvornår er man
inkluderet i et læringsfællesskab som ordblinde, og hvornår er man ekskluderet?

Bogen tager udgangspunkt i en lang række interviews med
nuværende såvel som tidligere elever på forskellige ordblindeefterskoler og
lader i høj de unge selv komme til orde. Det giver en unik indsigt ide unges
tanker og overvejelser, når de som unge og ordblinde forsøger at klare sig i
skolesystemet.

 Køb bogen her

Lagt online 03.03.2014 af Eksponent

Kontakt forskere