Print

Ny bog: Når gymnasiet er en fremmed verden

Når gymnasiet er en fremmed verden handler om at leve og lære i gymnasiet. På baggrund af interview med 135 elever fra det almene gymnasium, hhx, htx og hf giver den et usædvanligt indblik i, hvordan hverdagen i gymnasiet opleves af eleverne: undervisningen, lektierne, det sociale liv.

Bogen sætter særligt fokus på de gymnasieelever, hvis forældre ikke selv har gået i gymnasiet - de gymnasiefremmede elever. Den belyser de vanskeligheder, disse elever har med gymnasiet, ikke mindst deres vanskeligheder med at forstå, hvilke krav man skal leve op til, at forstå lærerens sprog og at forstå, hvordan man bliver en god gymnasieelev.

Når gymnasiet er en fremmed verden giver konkrete anbefalinger til, hvordan lærere, skoleledelse og det politisk-administrative system kan skabe bedre muligheder for at eleverne - og ikke mindst de gymnasiefremmede elever - kan gennemføre gymnasiet med et godt personligt og fagligt udbytte. Bogen kan give elever og forældre en forståelse af, hvad det er, de unge møder i gymnasiet, mens forskere og studerende inden for pædagogik, uddannelsesforskning og sociologi kan læse den som en konkret analyse af, hvordan reproduktionen af social ulighed opleves af dem, den rammer.

læs mere

Bogen udgives på Forlaget Samfundslitteratur.

køb bog

Lagt online 17.03.2009 af Eksponent