Print

NORDYRK konference 2020

Konference om overgange til, i og fra skole og arbejdsliv i erhvervsuddannelserne 


 

På grund af corona-pandemien er Nordyrk 2020 konferencen desværre aflyst. Tid og sted for NordYrk konferencen 2021 følger her så snart som muligt. Konferencetemaet for 2020 vil indgå i næste års conference.


 

Den 10. til 12. juni 2020 afholder forskernetværket NORDYRK deres 10-års jubilæumskonference i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. 

Konferencen kigger på overgange fra grundskolen til erhvervsuddannelserne til virksomheder og forsøger bl.a. at finde svar på, hvordan man skaber meningsfyldte koblinger mellem de forskellige læringsrum: Virksomheden, skolen og også i stigende grad de virtuelle læringsrum.

På konferencen stilles der derfor skarpt på overgange og samspil mellem skole og arbejde, mellem teori og praksis. Også digitalt understøttet læring, personlig karakterdannelse og faglig udvikling blandt studerende, køn samt forskelle og ligheder i overgange til og fra skole mellem de nordiske lande er i fokus på konferencen.

Lektor ved Center for Ungdomsforskning Arnt Vestergaard Louw er en del af organiser-teamet. 

Lagt online 10.01.2020 af Ida Bejder

Kontakt forsker

Arnt Vestergaard Louw
avl@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!