Platformsøkonomi er en betegnelse for de forskellige platformsbaserede forretningsmodeller, der fungerer som mellemled mellem en arbejdstager og en kunde, og som faciliterer økonomiske udvekslinger. Mens digitale arbejdsplatforme promoverer muligheden for at blive sin egen chef, en position som entreprenører, betegner kritikere omvendt den flygtighed og usikkerhed, der er forbundet med at tage opgaver via digitale platforme, som ’prekær’. Det er ofte unge, som tager nye typer af beskæftigelse, men hvordan forholder de unge sig selv til deres arbejde i platformsøkonomien? Med udgangspunkt i 12 kvalitative interviews med danske unge i alderen 18-30 år, der arbejder på digitale arbejdsplatforme, undersøger artiklen, hvordan unge digitale platformsarbejdere forholder sig til deres arbejde og til den risiko og økonomiske usikkerhed, der er forbundet med arbejdet. Artiklen peger på, at de unge platformsarbejdere kan opdeles i tre kategorier: ’studiearbejde via digitale platforme’, ’sabbatårsarbejde via platforme’ og ’platformsarbejde som etablering på arbejdsmarkedet’. De unge platformsarbejdere i de tre kategorier forholder sig meget forskelligt til deres arbejde. Platformsarbejdet byder på prekære arbejdsforhold, uafhængigt af hvilken kategori den unge tilhører. Men artiklen viser, at de unges forhold til risiko og usikkerhed i platformsarbejdet må ses i sammenhæng med deres uddannelsessituation og tidsperspektiv i arbejdet.