Print

Noemi Katznelson indstillet til fagligt panel om valg af ungdomsuddannelse

Noemi Katznelson, professor og leder ved Center for Ungdomsforskning, er blevet indstillet til at sidde med i det faglige panel for det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse.

Det nationale program er en samlet retningsgivende ramme for indsatser relateret til valg af ungdomsuddannelse i udskolingen, der skal bidrage til, at eleverne udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse. 

I det faglige panel, der er nedsat af Børne- og Ungdomsministeriet, indgår videnspersoner og praktikere fra både folkeskole-, ungdomsuddannelses- og vejledningsområdet. Panelet har til opgave at komme med faglige analyser og anbefalinger, kvalificere indsatser og tiltag samt udvikle materialer og værktøjer i det nationale program. Panelet vil fungere fra juni 2020 til ultimo 2022.

Lagt online 12.06.2020 af Ida Bejder

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!