Print

Læs om 14 unge gamere, influencere, platformsarbejdere og andre atypiske arbejdsformer i ny rapport

Professionelle gamere, influencere, soloselvstændige og platformsarbejdere er nogle af de betegnelser, man bruger om en ny type arbejde, der både udføres og udveksles på en ny måde. De fleste af de 14 unge der portrætteres i denne rapport har ingen fast arbejdsplads, ingen fast arbejdsgiver og ingen fast indtægt. Derimod har hovedparten af de unge, der er portrætteret i rapporten, flere jobs eller indkomster på samme tid eller mange skiftende jobs eller indtægter over kortere perioder.

- Præcist hvor mange jobs eller indtægter de unge har er ofte ret vanskeligt at gøre op, også for dem selv, siger Mette Lykke Nielsen, ungdomsforsker fra Center for Ungdomsforskning, AAU.

Hun er medforfatter til rapport ’New forms of work among young people: Implications for the working environment’, der er finansieret af Nordisk Ministerråd. Rapporten præsenterer 14 portrætter af unge, der arbejder i nye og atypiske former for arbejde.

En fod indenfor på arbejdsmarkedet

Nogle af de unge i bogen finder for eksempel arbejde gennem digitale platforme som Handyhand eller Freelancer, eller har andre former for atypiske, prekære eller yderst fleksible beskæftigelsesforhold.

- Nogle af de unge vi har interviewet fortæller om arbejde, der er økonomisk usikkert, men som på samme tid udgør en mulighed for dem for at få en fod inden for på et arbejdsmarked, hvor det for nogle unge kan være vanskeligt at få fodfæste, siger Mette Lykke Nielsen.

Arbejdsmiljø

Rapporten har særligt fokus på de unges arbejdsmiljø. Og de 14 portrætter giver et indblik i både nye og mere velkendte arbejdsmiljøproblemer. Mange af de unge fortæller, at mangel på kollegaer er den største udfordring. Det er samtidig et fællestræk, at de unge ikke nødvendigvis forstår de udfordringer, de peger på, som arbejdsmiljøproblemer.

 - Selvom flere af de unge er opmærksomme på de negative konsekvenser, det kan have ikke at have en fast fuldtids ansættelse, fremhæver flere at de sætter pris på den autonomi og frihed, som de synes at de har.

Og når de oplever at der er problemer, så tager mange selv ansvaret og forsøger selv at løse det. Men ofte oplever de, at der er ikke er nogen steder, de umiddelbart kan få hjælp, siger Mette Lykke Nielsen.

Behov for nye strategier

Forskerne bag rapporten anbefaler, at man i arbejdsmiljøsystemet sætter øget fokus på denne nye type arbejdsmiljøproblemer blandt unge.

 - Først og fremmest er der behov for at formidle viden om disse nye typer arbejde, hvilke vilkår arbejdet udveksles på, og de mulige konsekvenser det har, siger Johnny Dyreborg NFA, der er en af medforfatterne til rapporten.

Lagt online 10.07.2019 af Rebecca Marie Væver Johansen

Kontakt forsker

Mette Lykke Nielsen
mln@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4911

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!