Print

Kommende rapport: Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?

Rapporten "Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? Om hverdagsliv, ungdomskultur og indsatser der gør en positiv forskel" bliver offentliggjort d. 8. maj 2015, hvorefter den vil blive sendt til vores medlemmer i trykt udgave.

Rapporten omhandler den gruppe af unge, der lever på kanten af det danske samfund. Vi kender de ældre medborgere, der går omkring med indkøbsvognen og bæreposerne på gaden. Men hvem er egentlig de unge hjemløse, psykisk syge, misbrugere osv. og hvad kendetegner dem og deres situation? Vi har spurgt de unge selv. Og det er netop deres beretninger, fortællinger og perspektiv, som suppleret med en række professionelle, der arbejder med disse unge, som danner afsæt for analyserne i denne undersøgelse. Rapporten giver indblik i liv, man ikke tror leves i Danmark. Og den giver indblik i de udfordringer og strategier, som de unge gør brug af for at overleve og forsøge at skabe sig en meningsfuld tilværelse under forudsætning af de vilkår, de lever under. Rådet for Socialt Udsatte har taget initiativ til denne undersøgelse og til at sætte fokus på gruppen af unge på kanten af det danske samfund.

Læs projektbeskrivelsen her

Lagt online 30.04.2015 af Eksponent

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!