Print

Forskningsprojektet ’Fra problemer til mirakler – unges forandrings- og læreprocesser i Skive Kommune’, er nu afsluttet.

Forskningsprojektet 'Fra problemer til mirakler - unges forandrings- og læreprocesser i Skive Kommune', er nu afsluttet. Vi har fulgt projektet og et antal unge i over to år og har skrevet en afsluttende rapport om resultaterne. Denne er ment som en opsamling for de involverede parter i projektet, men kan også bruges som inspiration til fremtidige projekter med at støtte frafaldstruede unge i processen hen i mod ordinær uddannelse. 

Uddannelsessystemet rummer i dag en stor del af de sårbare og udsatte unge, der tidligere havde ufaglærte jobs eller var på kontanthjælp. Det skaber udfordringer i forhold til den politiske målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Disse udfordringer har været omdrejningspunktet i Skive Kommunes projekt 'Fra problemer til mirakler', hvor man har søgt at styrke sårbare unges selvtillid, motivation for og deltagelse i undervisningen gennem en række forskellige indsatser og metoder.

 Center for Ungdomsforskning har fulgt projektet siden starten i efteråret 2011 og undervejs interviewet både de unge og fagpersoner samt lavet en række observationer af forskellige læringssituationer. Denne afsluttende rapport er primært organiseret omkring fagpersonernes diskussioner og pointer, som de kom til udtryk ved en afsluttende workshop i februar 2014, men inddrager også konklusioner fra de tre delrapporter, der er blevet udgivet undervejs i projektperioden.

Læs mere om projektet og find rapporten her

Lagt online 28.05.2014 af Eksponent

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!