Nyt fra CeFU

Print

DGI ph.d.-projekt med fokus på børn og unges ulige adgang til foreningsdeltagelse tilknyttes CEFU

I perioden 2020-2023 vil Erhversforsker Rikke Hjort være tilknyttet CEFU med Maria Bruselius-Jensen som bi-vejleder på ph.d.-projekt med fokus på børn og unges ulige adgang til foreningsdeltagelse.

Ph.d. projektet er et samarbejde mellem DGI og Aalborg Universitet, med midler fra Innovationsfonden.

Formålet med ph.d.-projektet er at støtte DGIs landsdelsforeninger i at udvikle, implementere og evaluere lokalsamfundsbaserede indsatser rettet mod at fremme mere lige adgang til idræt for børn og unge i Danmark.

DGI besluttede i 2018, at øremærke 70 mio. kr. til en landsdækkende indsats for at styrke børn og unges lige adgang til deltagelse i idrætsforeninger. Midlerne er fordelt ud til DGIs 14 landsdelsforeninger, som selv skal designe og implementere indsatserne lokalt.

Læs om mere om indsatsen her. 

Problemet med ulighed i børn og unges foreningsdeltagelse er mangefacetteret. Der er store forskelle fra kommune til kommune og fra land til by, og disse forskelle skyldes komplekse forhold såsom; vanskelig adgang til faciliteter, lav socioøkonomi, etnisk minoritetsbaggrund og lav foreningstæthed i nogle boligområder.

Rikke er uddannet sociolog fra Københavns Universitet, og har været ansat som konsulent og projektleder hos DGI siden 2011.

Lagt online 30.09.2020 af Ida Bejder

Kontakt forsker

Maria Bruselius-Jensen
mariabj@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 9356 2147

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!
25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

25. november - Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

Ungedeltagelse er over det hele. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi spot på til CeFUs novemberkonference.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV