Print

Delrapport 4 i projektet: "Unge hørehæmmede efter Frijsenborg efterskole" er nu tilgængelig.

Denne rapport beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever på Frijsenborg Efterskole. Fælles for eleverne, der deltager i undersøgelsen, er, at de alle har et høretab. Vores mål med undersøgelsen og denne rapport er at belyse, hvordan det går med de hørehæmmede elever, når de er færdige med deres ophold på Frijsenborg Efterskole og skal ud i den store verden.

Der er tale om den fjerde undersøgelsesgang ud af fem. Vores hensigt har været at spørge de unge fem gange i alt over en femårig periode. Dels giver det os mulighed for at følge elevernes vej. Dels giver det os mulighed for at tage fat i forskellige temaer i hver undersøgelsesgang. Fx har vi tidligere set på overgang til ungdomsuddannelserne, og i denne rapport ser vi på de unges forhold til musik. Særligt for den fjerde undersøgelse er også, at der vil være en fokuseringen på de unges forståelse af handicapaccept.

Læs mere om projektet og find delrapporten her

Lagt online 28.05.2014 af Eksponent

Kontakt forsker

Unge hørehæmmede efter Frijsenborg Efterskole

Målet med projektet er at tilvejebringe mere viden om unge hørehæmmedes situation, når de har forladt Frijsenborg Efterskole.

Læs mere om unge hørehæmmede efter Frijsensborg Efterskole