Print

Anne Görlich får tildelt Ph.d stipendium

Anne Görlich, forsker fra Center for ungdomsforskning har fået tildelt et Ph.d stipendium. 

Stipendiet er tilknyttet forskningsprojektet "Brobygning til uddannelse".  Projektets formål er at evaluere en række landsdækkende brobygningsforsøg, som har til hensigt at styrke unge lediges muligheder for at klare sig gennem uddannelse. Det tager udgangspunkt i en række omfattende forsøg iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning, der skal understøtte at unge i målgruppen skifter kontanthjælpen ud med en ordinær uddannelse. Forskningsprojektet har til formål at levere viden om, hvordan lærings- og udviklingsmæssige tiltag kan medvirke til at kvalificere og fastholde flere unge ledige i uddannelse.

Stipendiaten er tilknyttet Center for Læring i Organisationer (CLIO) ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Lagt online 05.12.2013 af Eksponent

Kontakt forsker

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!