Print

Unge på kanten af uddannelsessystem og arbejdsmarked

Følgeforskning i forbindelse med et projekt om unge på kanten af uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Albertslund kommune har i partnerskab med Integrationsministeriet iværksat nogle projekter, der skal støtte op om unge på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. I den forbindelse er det Center for Ungdomsforsknings opgave dels at beskrive en række cases og dels lave nogle arbejdsgangsbeskrivelser, der belyser de unges veje gennem det kommunale system. Casestudier og arbejdsgangsbeskrivelser vil dog også få et mere alment tilsnit mhp. at kommunen kan gøre sig erfaringer på et mere generelt plan omkring dens måde at organisere ungeindsatsen på.
 
Der vil være fokus på muligheder for at forbedre organisatoriske forhold og de rammer, som kommunen har mulighed for at justere på. Et særligt opmærksomhedspunkt vil være at give bud på, hvordan man etablerer en smidig organisation, der ikke går i baglås, hver gang der kommer nye lovgivningsmæssige rammer, man skal forholde sig til. Det er hensigten at analyse og produkt skal relevans for andre kommuner.

Arbejdet udføres med Noemi Katznelson som projektleder og Birgitte Simonsen selve undersøgelsen og rapporteringen gennemføres af Birgitte Simonsen.

Projektet afsluttes april 2012

 

 

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet medio 2012