Print

Social differentiering og klasserumkultur i gymnasiet - Kulturel praksis, sociale positioner og mulighed for inklusion

Denne afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasieskolen, og om elevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet

70% af en ungdomsårgang vælger i dag en gymnasial uddannelse, og flere gymnasier oplever udfordringer med at inkludere den brede elevgruppe. Dette har ført til en øget opmærksomhed på relationen mellem social baggrund og uddannelse.

Afhandlingen sætter fokus på hvordan denne relation viser sig som kulturelle praksisser i en konkret uddannelsessammenhæng. Den handler om elevernes arbejde med at finde sig til rette i og positionere sig som legitim deltager i en gymnasieklasse, i spændet mellem social baggrund, klasserumskultur og elevpraksisser.

Et centralt fokus er hvordan gymnasiekulturen sætter forskellige betingelser for de forskellige elevers interesse for uddannelsen, deltagelsesstrategier, elevkategorisering og fællesskabsdannelser, og hvordan dette er knyttet til social klasse. Samt hvordan eleverne navigerer i dette. Hvad vil det sige at starte i gymnasiet, hvordan bliver man gymnasieelev, hvilke positioneringsmuligheder er tilgængelig for de forskellige elever, og hvordan er dette knyttet til social klasse og klasserumskulturen.

Du kan læse et resume af afhandlingen her

Hent pixie-udgave her

Publikationer

Social differentiering og mobilitet i gymnasiet - Kulturel praksis, sociale positioner og mulighed for inklusion

Susanne Murnings ph.d-afhandling handler om social differentiering og kulturel praksis i gymnasieskolen, og om elevernes arbejde med at finde sig til rette i gymnasiet.

Kontakt forsker

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2013