Print

Kortlægning af mentorordninger på CPH West, SOSU C og TEC

Notat har til formål at tegne et billede af hvilke mentortiltag, der har været på tre erhvervsskoler: CPH West, SOSU C og TEC. De tre skoler deltager i projektet "Relationer der forpligter - mentorordninger på erhvervsuddannelser".

Udgangspunktet for notatet er en kortlægning af deltagerskolernes forskellige mentorordninger og de involveredes erfaringer med mentorarbejdet. Notatet giver en kort beskrivelse af de dokumenterede mentorordninger og opstiller efterfølgende en række resultater i relation til mentorforløbenes effekt i forhold til:
• Arbejdsmetoder
• Belysning af relationsarbejdet
• Vurdering af elevprofilgrupper for den enkelte ordning
• Fastholdelse af eleverne

Afslutningsvis peges der på centrale anbefalinger, der kan være med til at kvalitetssikre det videre arbejde med den enkelte mentorordning.

Det er projektets hensigt at udvikle og teste mentorvirksomhed, for herved at afdække hvad der kan bidrage til en positiv fastholdelseseffekt på erhvervsuddannelserne. Undersøgelser af mentoring peger på, at arbejdet rummer fordelagtige muligheder for at fastholde udsatte elever i deres uddannelsesforløb. I dette notat kan der søges inspiration til etablering og udvikling af mentorordninger og igangsætning af initiativer, der kan bidrage til en mere positiv frafaldsprocent.

Publikationer

Kortlægning af mentorordninger på CPH West, SOSU C og TEC

Dette notat har til formål at tegne et billede af hvilke mentortiltag, der har været på tre erhvervsskoler: CPH West, SOSU C og TEC. De tre skoler deltager i projektet "Relationer der forpligter - mentorordninger på erhvervsuddannelser".

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet april 2010