Print

Elevers motivation og kompetenceudvikling i udskoling

I udskolingen i København såvel som i andre kommuner har man over en årrække døjet generelt med et dalende motivationsniveau blandt eleverne. Hertil kommer, at en stor gruppe unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Der tegner sig hermed en række udfordringer i udskolingen i relation til at ruste eleverne fagligt såvel som socialt og personligt er rustet til at kunne påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

På baggrund heraf har Københavns kommune igangsat et udviklingsprojekt, hvor målet er at bidrage til at motivere eleverne i udskolingen og løfte deres faglige, sociale og personlige kompetencer gennem dialogiske feedbacksamtaler samt udviklingen af et redskab til måling af elevernes alsidige udvikling og progression.

Center for Ungdomsforskning har fulgt udviklingsprojektet og stillet skarpt på, hvordan forsøgene med feedbacksamtaler kan bidrage til elevernes faglige, sociale og personlige løft. Følgeforskningen bevæger sig således ind i skolens pædagogiske maskinrum, og i samspil med lærerne har forskerne bidraget til at udvikle og forskningsbasere et nyt greb i udskolingen, nemlig feedbacksamtaler.

Publikationer

Feedback samtaler i udskolingen - opsamling af erfaringer på fire københavnske folkeskoler

Center for Ungdomsforskning har undersøgt feedbacksamtaler i udskolingen på fire kommuneskoler i København og har forskningsmæssigt stillet skarpt på, hvordan feedbacksamtalerne kan bidrage til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling. Undersøgelsen tager afsæt i et konkret forsøgsarbejde i Københavns Kommune med feedbacksamtaler i udskolingen.

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet medio 2018