Print

Brug For Alle Unge

Brug for Alle Unge er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning. Formålet med Brug for alle unge er at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, og derved bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I perioden 2015-2018 sættes fokus på indsatsområder i relation til ikke-uddannelsesparate unge:

Indsats 1 omfatter 10 UU-centre, hvor der er særligt store udfordringer med ikke- uddannelsesparate unge. Der arbejdes med emner, som har brug for et fokus her og nu (fx mobilitet, motivation og forældreinddragelse) og med udgangspunkt i de lokale udfordringer iværksættes indsatser, der adresserer disse udfordringer.

Indsats 2  sker i samarbejde med 15 UU-centre med fokus på at afprøve udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i UU's vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge. Indsatsen udmøntes via forskningscirkler og efterfølgende afprøvning af de produkter og konkrete indsatser, der kommer ud af forskningscirklerne.

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet skal i samarbejde med Epinion og Pluss evaluere ovennævnte indsatser i Brug for Alles Unges vejledningsindsats 2015-2018.

Læs mere om Brug For Alle Unge indsatsen her

 

Publikationer

Brug For Alle Unge: Midtvejsevaluering af vejledningsindsats på 24 UU-centre

Center for Ungdomsforskning evaluerer i samarbejde med Epinion og Pluss en række vejledningsindsatser igangsat på 24 UU-centre fordelt over hele landet. Fokus i indsatserne er udvikling af vejledning for ikke uddannelsesparate unge. Vi har netop afsluttet arbejdet med midtvejsevalueringen af indsatserne.

Evaluering af Brug For Alle Unges vejledningsindsats 2016-2018

Center for Ungdomsforskning har i samarbejde samarbejde med Epinion og Pluss evalueret Undervisningsministeriets Brug for Alle Unge-indsats (BFAU), som er en række vejledningsindsatser igangsat på 24 UU-centre fordelt over hele landet i et tæt samarbejde mellem Undervisningsministeriet og UU-centrene.

Forældres betydning for unges uddannelsesvalg og inddragelse i vejledningen

Artikel til om inddragelse af forældre i vejledningen til Undervisningsministeriets publikationsserie Praksis + Perspektiv, som er inspirationsmateriale til vejledning af ikke-uddannelsesparate unge.

Kontakt forskere

Anne Görlich
anneg@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Mette Pless
mep@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet ultimo 2018