Print

9. klasse på efterskolen

Forandringer på den uddannelsespolitiske scene i forhold til både grundskoleområdet og ungdomsuddannelserne aktualiserer spørgsmålet om, hvordan 9. klasse kan udvikles og komme til at spille en endnu større rolle på efterskolerne, end de aktuelt gør.

Efterskoleforeningen har derfor igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt om 9. klasse på efterskolerne, der skal styrke 9. klassernes overgang til og gennemførsel af en ungdomsuddannelse.

Projektet består af fire faser - de første to faser har til formål at sikre et solidt vidensgrundlag om den institutionelle og pædagogiske udvikling i 9. klasse, mens de efterfølgende to faser fokuserer på at omsætte vidensgrundlaget i pædagogiske eksperimenter på efterskolerne.

Der er foreløbig lavet aftale om at gennemføre de første to faser, der baserer sig på en kombination af kvantitative og kvalitative studier, der både giver et overblik og 9. klasserne på efterskolerne og et dybdegående indblik i organiseringen af undervisningen og samværet på udvalgte efterskoler. Studierne skal tjene til at kortlægge styrkerne og udfordringerne i 9. klasse på efterskolen samt barrierer og muligheder i forhold til det videre udviklingsarbejde.

De første to faser af forskningsprojektet løber til efteråret 2014 og er finansieret af Efterskoleforeningen. Projektet laves i samarbejde med DAMVAD.

Publikationer

9. klasse på efterskolen

Forskningsprojekt der skal styrke 9. klassernes overgang til og gennemførsel af en ungdomsuddannelse.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet september 2014

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!