Print

Ressourcesyn på elever

Center for Ungdomsforskning bidrager til UU Københavns arbejde med udarbejdelsen af en håndbogs-/hæfteserie med konkrete redskaber til, hvordan lærere kan implementere et ressourcesyn i undervisningen af særligt tosprogede elever. Projektet bakkes op af Integrationsministeriet og Undervisningsministeriets Projekt Fastholdelseskaravanen, Skolestyrelsens Tosprogs Taskforce og Undervisningsministeriets Vejledningskontor.
Hæfteserien, som i sin fulde form skal henvende sig til undervisningsmiljøer på landsplan, skal sætte lærere og vejledere i grundskoler og ungdomsuddannelser, samt vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning, i stand til at benytte et ressourcesyn i deres møde med tosprogede elever, og dermed bidrage til at hæve det faglige niveau hos denne gruppe, samt til at kvalificere deres uddannelsesvalg.
Ud over Center for Ungdomsforskning bidrager også Als Research og Umloud til hæfteserien.
Hæfteserien forventes færdig i begyndelsen af 2011.

 

Kontakt forsker

Noemi Katznelson
nka@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Status for projektet

Status: afsluttet
Projektet afsluttet primo 2011