Print

Unges motivation for politisk deltagelse

Det er med stor fornøjelse at vi præsenterer denne rapport, hvor vi har undersøgt danske unges motivation for politisk deltagelse. Det er et vigtigt område at få mere at viden om, hvis man ønsker at involvere unge i det danske samfundsliv, hvad enten det er i den lokale forening, byrådet eller i landspolitik.

Det er samtidigt et et højaktuelt emne. Der er undersøgelser, der peger på, at unge i dag i meget stor udstrækning er politisk bevidste. Men samtidig opleves unge ofte som fraværende i det politiske arbejde, der finder sted på alle niveauer af det danske samfund. De unges politiske engagement finder måske sted udenfor de officielle fora. Hvis unge skal engageres mere i samfundets officielle politiske fora, at det vigtigt at være opmærksom på, hvad det er, der fremmer eller hæmmer deres motivation for politisk deltagelse. Det er her, at vi håber, at denne rapport kan bidrage med viden. 

Publikationer

Unges motivation for politisk deltagelse

Denne rapport undersøger danske unges motivation for politisk deltagelse, ved at skabe viden om, hvad der fremmer eller hæmmer unges motivation for politisk deltagelse.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2014

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!