Print

Projekt Ungdomssekretariatet

Denne rapport indeholder evalueringen af Hillerød Kommunes ungdomskommuneforsøg. Evalueringen omhandler Projekt Ungdomssekretariatets forsøg på via en ung-til-ung-metode at få engageret unge mennesker i de demokratiske processer i Hillerød. Forsøget blev igangsat i juli 1998, og afsluttede med udgangen af 2000.
Evalueringen retter med indlevelse blikket mod den jordnære praksis i Ungdomssekretariatet, hvor unge engagerer sig i mange forskellige aktiviteter, bl.a. tidsskrift produktion og projektmageri, samt at knytte personlige venskaber. Evalueringen ser på projektets praksis i en større sammenhæng med det politiske- og administrative system som baggrund.

Ungdomskommuneforsøget i Hillerød viser, at der i praksis er store kulturelle forskelle imellem de forskellige aktører og deltageres forståelse af, hvordan demokratisk engagement og deltagelse kan tænkes, skabes og udvikles.

Publikationer

Projekt Ungdomssekretariatet

Evalueringen retter med indlevelse blikket mod den jordnære praksis i Ungdomssekretariatet, hvor unge engagerer sig i mange forskellige aktiviteter, bl.a. tidsskrift produktion og projektmageri, samt at knytte personlige venskaber. Evalueringen ser på projektets praksis i en større sammenhæng med det politiske- og administrative system som baggrund.

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2000