Print

Pilotprojekt om unges motivation for politisk deltagelse

Danske unges politiske deltagelse er under forandring. Mange unge er politisk bevidste og interesserede. Men det er langt fra selvfølgeligt, at de udlever deres politiske engagement inden for rammerne af et politisk parti. Selvom medlemstallet i de politiske ungdomsorganisationer de seneste år har været svagt stigende, er det således et fåtal af unge, der er medlemmer af og aktive i partierne. Der er lavet surveystudier, som tegner et overordnet billede af danske unges politiske deltagelse. Men vi mangler en dybere forskningsbaseret forståelse for, hvad det er, som motiverer de unge til politiske deltagelse, samt hvad det er, som får nogen unge til at vælge de politiske ungdomsorganisationer som ramme om deres deltagelse, og hvad der får nogen unge til at engagere sig på andre platforme.

Formål

Dette pilotprojekt har som formål at skabe en forskningsbaseret viden om, hvad der motiverer unge til politisk deltagelse med et særligt fokus på, hvad der opleves som motiverende for unge inden for såvel som uden for rammen af et politisk parti. Projektet vil således rette opmærksomheden mod unge i de politiske ungdomsorganisationer, unge i sagsorienterede bevægelser og unge uden nogen direkte tilknytning til en politisk eller sagsorienteret platform.

Pilotprojektet skal give de politiske ungdomsorganisationer - og andre med interesse for feltet unge og politik - et foreløbigt indblik i, hvad der virker motiverende for unges politiske deltagelse, og hvilke barrierer de unge kan opleve i forhold til en sådan deltagelse i de politiske ungdomsorganisationer. Projektet vil udgøre et første spadestik ned i forståelsen af sammenhængen mellem unges motivation og politisk deltagelse, som vil kunne udvikles til et større forskningsprojekt, der skal kunne bidrage til de politiske partiers udvikling af strategier i forhold til unges politiske deltagelse. 

  • Hvad virker motiverende og demotiverende for unges politiske deltagelse?
  • Hvad er afgørende for unges valg og fravalg af politisk platform?
  • Hvordan forstår forskellige unge begrebet politik, og hvordan influerer det deres motivation og valg af politisk platform?

Deltagere: Niels-Ulrik Sørensen, Niels-Henrik M. Hansen og Niels Brændstrup.

Publikationer

Unges motivation for politisk deltagelse

Denne rapport undersøger danske unges motivation for politisk deltagelse, ved at skabe viden om, hvad der fremmer eller hæmmer unges motivation for politisk deltagelse.

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Forventes afsluttet februar 2014.