Forskning & Samarbejde

Print

Faglært til fremtiden – flere unge i EUD Region H

LO Hovedstaden og Region Hovedstaden har igangsat projektet: "Flere unge i eud i Region H. Faglært som førstevalg - Tidlig vejledningsindsats og revitalisering af erhvervspraktikken i grundskolen" med det formål at styrke unges bevidsthed om erhvervsuddannelserne og dermed samtidigt styrke deres karrierekompetencer i erhvervsfaglig retning. Projektet henvender sig til elever i 6.- 9. klasse i folkeskoler på Københavns Vestegn.

Center for Ungdomsforskning vil forestå en evaluering af projektet, som handler om en kvalitativ undersøgelse af udvalgte udskolingselevers valg- og karrierekompetencer i forhold til valget af ungdomsuddannelsesforløb samt undersøgelse af betydningen af en styrket vejledningsindsats specifikt i forhold til viden om EUD og de professioner, der knytter sig her til.

Undersøgelsen vil bl.a. afdække følgende aspekter:

  • Hvilken betydning har en styrket vejledning ift. de unges udvikling af valg- og karrierekompetencer?
  • Hvilke forandringsprocesser understøtter en styrket vejledning ift. de unges udvikling af valg- og karrierekompetencer?
  • Hvordan forstår og håndterer de unge deres valgsituation?
  • Hvad lægger de unge vægt på, når de skal vælge ungdomsuddannelse?
  • Hvad betyder viden om ungdomsuddannelserne - herunder særligt erhvervsuddannelserne - for de unges valg- og karriereovervejelser?
  • Hvad betyder vejledning til ungdomsuddannelserne - herunder særligt erhvervsuddannelserne - for de unges valg- og karriereovervejelser?
  • Hvordan forstår og håndterer grundskolelærer og UU-vejledere deres vejledningsrolle i forhold til de unge?

Projektet gennemføres i samsarbejde med LO-Hovedstaden og region Hovedstaden.

Forskere:

Arnt Louw (projektleder)

Niels-Henrik Møller Hansen

Kontakt forskere

Arnt Vestergaard Louw
avl@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet primo 2019

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV