Print

Unge mænds brug af doping

Center for Ungdomsforskning ønsker, ved at fokusere på de mandlige brugere af doping og deres sociale og kulturelle livsverden, at komme til en større og bedre forståelse af baggrunden og motivationen for at bruge doping.

Intentionen er at undersøge de unge mænds holdninger, kendskab og erfaringer til og med doping som en integreret del af deres livspraksis, deres livsverden, for at undersøge hvordan grupper af unge mænds brug af doping indgår og forstås som et socialt og kulturel udtryk. Det vil blive belyst, hvordan doping indgår internt i de unge mænds venskabskredse, hvad der betinger, at man i nogen kredse tager afstand fra doping, mens det i andre måske medvirker til at integrere den enkelte unge i det større fællesskab af mænd.

I begge tilfælde kan dopingbruget analyseres som en social praksis, hvor almindelige unge mennesker fra tid til anden stifter bekendtskab med dopingbrug og brugere af doping, men ikke nødvendigvis selv begynder et (mis)brug. Fokus vil ikke rettes mod unge misbrugeres blandingsmisbrug af rygning, alkohol, stoffer og doping, men interessen vil primært være i at undersøge, om der er mulige sammenhænge mellem unges afprøvninger og eksperimenter med doping og en mere generel ungdomskulturel orientering mod identitetsskabende aktiviteter, eller om der ligger helt andre motiver og bevæggrunde bag.

En del moderne unges aktiviteter er kendetegnet ved i høj grad at være ambivalente og mere eller mindre risikofyldte og grænseoverskridende. De unge kender til den oplyste risiko ved at drikke alkohol, ved at dyrke sex uden beskyttelse, ved at klatre i bjerge og køre stærkt i bilen, men en del gør det alligevel. Det undersøges, om det er almindeligt forekommende at foretage risikokalkulationer og acceptere bivirkninger som følge af dopingbrug.

Publikationer

Unge mænds brug af doping - Risiko, Sundhed, Identitet

Denne rapport handler om unge mænds brug af doping. Brug af doping handler ikke om at score kvinder - det handler om at føle sig stærk og sund. Til gengæld kan man blive impotent og ødelægge sine organer, men det opleves af dopingbrugere som en acceptabel pris at betale.

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2004