Print

Ung og sund? - når et æble om dagen ikke er nok. Evaluering af den sundhedsfremmende ungdomsuddannelse

At iværksætte sundhedsfremmende initiativer
Evaluering af Den Sundhedsfremmede Ungdomsuddannelse er et toårigt projekt i samarbejde med Fyns Amt. Amtet har igangsat et projekt om ”Den Sundhedsfremmede Ungdomsuddannelse”, som er et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Svendborg (Gymnasiet, Erhvervsskolen og Produktionshøjskolen), der har til formål at udfordre og udvikle skolernes rammer og de ansattes muligheder og roller i forhold til at iværksætte sundhedsfremmende initiativer, der retter sig mod de unge.

Livsstilsvalg er vigtige for vores sunhed
Mange vigtige livsstilsvalg foregår i ungdomsårene, mens de unge går på en ungdomsuddannelse. På længere sigt er de unges livsstilsvalg vigtige for folkesundheden som sådan, men de har også en afgørende betydning for den unges trivsel og velbefindende lige nu. Med projektet afdækker Center for Ungdomsforskning de unges sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Svendborg under temaerne skole/uddannelse, vægt, motion, kostvaner, fritid, trivsel, seksualitet, venner, mobning, helbred, rygning, alkohol og brug af rusmidler.

Undersøgelsens bestanddele
Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse af elevernes trivsel, helbred og sundhed – før og efter sundhedsfremmende initiativer, interviews og spørgeskemaundersøgelse af lærernes, ledelsens samt elevernes holdninger og ønsker til projekter samt registreringer af tidligere, nuværende og fremtidige sundhedsfremmeinitiativer.

Publikationer

Ung og sund? - når et æble om dagen ikke er nok

Evaulering af det toårige projekt igangsat af Fyns Amt, der har til formål at udfordre og udvikle skolernes rammer og de ansattes muligheder og roller i forhold til at iværksætte sundhedsfremmende initiativer, der retter sig mod de unge på Gymnasiet, Erhvervsskolen og Produktionshøjskolen.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet 2006