Print

National strategi for unges trivsel – en forskningsbaseret evaluering af fem kunstmuseers udvikling af bæredygtige sociale indsatser med fokus på unges trivsel

I 2024 igangsætter fem kunstmuseer en række indsatser for at styrke unges trivsel. Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens vil Kunsten, Nivaagaard, Brandts, Louisiana og Trapholt i partnerskab med forskere fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet udvikle nye formidlingsmetoder, der kan understøtte unges trivsel og bidrage til at åbne nye perspektiver for deres liv. Projektet vil undersøge rekrutteringsformater, organisatoriske tilgange, udvikling af undervisningsforløb, etablering af mere bæredygtige ungefællesskaber og andre trivselsfremmende tiltag på kunstmuseerne. Det overordnede formål er at skabe et fundament af viden og erfaringer om kunstmuseers arbejde for bæredygtige indsatser med fokus på unges trivsel, som fremadrettet kan komme kunstmuseer over hele landet til gode. Projektet afsluttes med oplæg til en national strategi, der kan komme kunstmuseer til gode i de kommende år.

CeFU bidrager med en forskningsbaseret evaluering, der fra et ungeperspektiv kan kvalificere udviklingen hen imod en national strategi for området. Forskningsbidraget vil derudover bestå i løbende i projektperioden at bidrage til at identificere, udvikle og kvalificere koncepter, metoder og redskaber, som kunstmuseerne kan anvende i udviklingen af forløb og indsatser.

 

 

Kontakt forskere

Anne Mette W. Nielsen
amwn@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 5056 6124

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: i gang
Forventes afsluttet ultimo 2024

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!