Print

Når det er svært at være ung i DK – unges egne beretninger

I rapporten Når det er svært at være ung i DK - unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv præsenteres resultaterne af et kvalitativt studie af mistrivsel og ungdomsliv blandt 15-24-årige unge i Danmark.

Læs kronik i Information

Studiet bygger på dybdegående interviews med 33 unge fra forskellige dele af landet, der fortæller om deres erfaringer med diverse mistrivselsformer, som ensomhed, selvskadende adfærd og mobning, og om deres besvær med at håndtere de krav, udfordringer og muligheder, der i øvrigt præger det moderne ungdomsliv.

Studiet indgår i det treårige forskningsprojekt Når det er svært at være ung i DK, som er realiseret gennem en støttebevilling fra Egmont Fonden.

Læs pressemeddelelse

 

Publikationer

Når det er svært at være ung i DK

Forskningsrapporten "Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal" præsenterer resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@ikl.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet

Download problemer?

Rapporten downloades bedst i Explorer eller Firefox, der kan forekomme problemer ved download i Safari på mac computer. Hvis du oplever problemer med at downloade rapporten kan du henvende dig frny@dpu.dk. Vi beklager ulejligheden.