Print

Ways of promoting youth participation

Titel: Ways of promoting youth participation
Forfattere: Sine Lehn
Dato: 01.01.2002
Type: Rapport
Tags: demokrati, unge

Denne rapport fokuserer på, hvorledes Danmark søger at fremme unges deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser. Ungdoms kommunal projektet viser, at unge klart ønsker at deltage i lokale beslutningsprocesser, når og hvis det omhandler emner, som relaterer sig til deres specifikke livs situation. De projekter der har været genstand for denne undersøgelse, viser at unge ønsker at deltage i lokale beslutningsprocesser, hvis de kan være med til at sætte dagsordenen og beslutte arbejdsmetoderne. Det er ikke kun indholdet af et projekt, men også måden det er organiseret på, der spiller en vigtig rolle i forhold til, om de unge vælger at involvere sig.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Ways of promoting youth participation

Denne rapport fokuserer på, hvorledes Danmark søger at fremme unges deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser.

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!