Publikationer

Print

Unge, køn og pornografi i Norden – Slutrapport

Titel: Unge, køn og pornografi i Norden – Slutrapport
Forfattere: Anette Dina Sørensen og Susanne V. Knudsen
Dato: 01.01.2006
Type: Rapport
Tags: køn, pornografi, unge, Norden

Unge, køn og pornografi i Norden – Slutrapport

I de senere år er pornografien blevet stadig mere synlig i nordiske medier. Fænomenet kaldes sædvanligvis for "pornografisering af det offentlige rum". Det har skabt heftig debat i hele Norden og ikke mindst bekymring blandt forældre og lærere for, hvilken indflydelse den øgede - og ikke altid frivillige - eksponering af pornografi har på børn og unge.

Undersøgelsen "Unge, køn og pornografi i Norden" er det første nordiske studie af sin art, der fokuserer på 14-18 åriges forhold til pornografi. Projektet var initieret af ligestillingsministrene i de nordiske lande, i regi af Nordisk Ministerråd og blev gennemført af Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning (NIKK) i Oslo i perioden 2004-2006.

Overordnet ser undersøgelsen nærmere på, hvordan pornografiens udbredelse indvirker på drenge og pigers opfattelser af køn. Den tager sigte på at afdække eventuelle sammenhænge mellem teenageres eksponering for pornografi og deres holdninger til køn og magt, nærmere bestemt:

Forskningsprojektets ledelse var sammensat af cand.mag. Anette Dina Sørensen, professor Susanne V. Knudsen og centrale kønsforskere fra hele Norden. Studierne består af kvalitative interview, spørgeskemaundersøgelser og medieanalyser. Der er foretaget undersøgelser i samtlige nordiske lande.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Unge, køn & porno

I de senere år er pornografien blevet stadig mere synlig i nordiske medier.

Kontakt forsker

Niels Ulrik Sørensen
nielsus@hum.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Center for Ungdomsforskning | cefu@hum.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C. Meyers Vænge 15, 2450 Kbh SV