Print

Ungdom, Identitet og Uddannelse

Titel: Ungdom, Identitet og Uddannelse
Forfattere: Birgitte Simonsen, Knud Illeris, Lars Ulriksen og Noemi Katznelson
Dato: 01.01.2002
Type: Bog
Tags: uddannelse, ungdomsuddannelser, videregående uddannelse, arbejdsmarkedet, arbejdsliv, uddannelsestilbud, Ungdomskultur

Ungdom, Identitet og Uddannelse

De danske ungdomsuddannelser står midt i en turbulent udvikling. Nogle steder tårner problemerne sig op. Andre steder er man i gang med nye og dristige eksperimenter. De unge vælger andre uddannelser end tidligere, og de skifter og falder fra i et foruroligende omfang.

For flertallet af unge er kvalificering til et efterfølgende arbejdsliv ikke længere det centrale, men det handler i stigende grad om udvikling af identitet og antenner til at navigere i modernitetens kaotiske samfund. Det er denne bogs perspektiv, at hvis man vil forstå, hvad der sker i ungdomsuddannelserne i dag, må man åbne øjnene for samspillet mellem uddannelsernes tilbud og de unges identitetsprocesser.

Bogen ser derfor nærmere på, hvad der særligt karakteriserer de unges læring og identitetsudvikling, og ud fra dette perspektiv behandles situationen og problemerne i hhv. de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, de mange uddannelsestilbud til de udsatte unge, samt de videregående uddannelser. Afslutningsvis gives der nogle udfordrende bud på centrale træk i udviklingen fremover.

Bogen kan bestilles på www.samfundslitteratur.dk eller på tlf. 38 15 38 95. Pris 198,00 kr.