Print

Ungdom, demokrati og fagbevægelse – ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser

Titel: Ungdom, demokrati og fagbevægelse – ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser
Forfattere: Jens Christian Nielsen
Dato: 01.02.2002
Type: Rapport
Tags: ungdom, demokrati, fagbevægelse, foreningslivet

Ungdom, demokrati og fagbevægelse – ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser

Jens Christian Nielsens afhandling "Ungdom, demokrati og fagbevægelse - ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser" handler om unge og demokratisk deltagelse i organisationsarbejde. Udgangspunktet for afhandlingen er fagbevægelsens ungdomsproblemer, og især de vanskeligheder fagbevægelsen det seneste årti har haft med at organisere og engagere unge i det faglige arbejde. Fokus er på de unges deltagelse - eller rettere manglende deltagelse - i det faglige arbejde samt de initiativer som LO har igangsat for at få unge til at engagere sig.

Det centrale spørgsmål, afhandlingen belyser, er, hvad der kan skabe engagement og kan få unge til at blive aktive i forenings- og bevægelsesarbejde, samt hvilken betydning strukturer og organisationsformer kan have for unges lyst til at søge og mulighed for at få indflydelse.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Ungdom, demokrati og fagbevægelse – ny (arbejder)ungdom & demokratiske læreprocesser

Hvad kan skabe engagement og få unge til at blive aktive i forenings- og bevægelsesarbejde, og hvilken betydning kan strukturer og organisationsformer have for unges lyst til at søge og mulighed for at få indflydelse.

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!