Print

Redskab til vurdering og evaluering af gymnasieelevers progression i forhold til karrierekompetencer

Titel: Redskab til vurdering og evaluering af gymnasieelevers progression i forhold til karrierekompetencer
Forfattere: Astrid Lundby
Dato: 18.12.2014
Type: Rapport
Tags: uddannelse, erhvervskompetencer, karriere

Redskab til vurdering og evaluering af gymnasieelevers progression i forhold til  karrierekompetencer

Prototyperedskab tilhørende projektet Karrierefokus - i og efter gymnasiet.

Projektbeskrivelse:

Projektet 'Karrierefokus - i og efter gymnasiet' er støttet af Region Hovedstaden og tager afsæt i et voksende problem med ufokuserede studenter, der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet og/eller ikke har tilstrækkelige karrierekompetencer til at kunne foretage kvalificerede studie- og erhvervsvalg.

Center for Ungdomsforskning laver følgeforskning og evaluering for projektet. Formålet med følgeforskning og evaluering er at vidensbasere, kvalificere og evaluere forsøg med styrkelse af karrierekompetencer på i alt otte pilotgymnasier og 17 spredningsgymnasier i Region Hovedstaden.

 I forsøgene skal lærere og vejledere fra de deltagende gymnasier i samarbejde med Studievalg København og udvalgte videregående uddannelser arbejde med at udvikle metoder, der dels gør det muligt at styrke gymnasieelevers karrierekompetencer og dels gør det muligt at evaluere, at der sker en progression i gymnasielevernes karrierekompetencer i løbet af gymnasiet, sådan at de ved udgangen af gymnasiet har en større karrierebevidsthed og er bedre i stand til at håndtere overgangs - og valgsituationer, både i uddannelses- og i erhvervssammenhæng. Dette skal tilsammen medvirke til at forebygge, at de elever, der går i gymnasiet, ender som ufokuserede studenter samt at gruppen af færdige studenter, der ikke forsætter i erhvervskompetencegiende uddannelse, mindskes.

Forskningsindsatsen i projektet skal i denne sammenhæng bidrage til at skabe et kvalificeret samspil mellem på den ene side ny viden om karrierekompetencer og valgprocesser hos unge. På den anden side udvikling af nye metoder og ny praksis, der gør det muligt at styrke og evaluere karrierekompetencer hos gymnasieelever, også efter projektet er afsluttet.

 

Læs mere om forskningen bag publikationen

Karrierefokus - i og efter gymnasiet

Projektet ’Karrierefokus - i og efter gymnasiet' er støttet af Region Hovedstaden og tager afsæt i et voksende problem med ufokuserede studenter, der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gymnasiet og/eller ikke har tilstrækkelige karrierekompetencer til at kunne foretage kvalificerede studie- og erhvervsvalg.

Kontakt forsker

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!