Print

Læringsmiljø og naturvidenskab på htx

Titel: Læringsmiljø og naturvidenskab på htx
Forfattere: Lars Ulriksen og Henriette Tolstrup Holmegaard
Dato: 01.01.2009
Type: Bog
Tags: køn, uddannelse, gymnasielle uddannelse, htx, projektarbejde, Ungdomskultur

Læringsmiljø og naturvidenskab på htx

Resultater fra et forskningsprojekt om det tekniske gymnasium.

Denne bog handler om læringsmiljøet på det tekniske gymnasium (htx), som er den mindste og nyeste gymnasieuddannelse. Ud fra interview med elever, lærere og ledere ved htx, observation af undervisning og en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.g og 2.g-elever tegner bogen et billede af en uddannelse med meget tilfredse elever: Over 90 % af eleverne er glade for at gå på htx og oplever htx som en rummelig skole, hvor man kan få lov til at være sig selv. Samtidig peger den på områder, hvor uddannelsen har brug for at udvikle sig.

Undersøgelsen afdækker de interesser, eleverne kommer med, og diskuterer de særlige muligheder og udfordringer disse stiller til undervisningen. Det er ikke mindst væsentligt i forhold til at forstå elevernes engagement i og forventninger til undervisningen. Ikke mindst fagenes anvendelighed er vigtig for eleverne.

Et andet hovedresultat er, hvordan forskellige undervisningsformer og indhold spiller sammen med elevernes erfaringer og interesser. Bogen sætter særligt fokus på projektarbejdsformen, som har været en udbredt arbejdsform allerede fra htx' begyndelse, og som både lærere og elever sætter pris på. Samtidig med den store tilfredshed er der udfordringer forbundet med arbejdsformen, og i bogen vises, hvordan rammerne omkring projektarbejdet også skaber problemer for elevernes håndtering og organisering af arbejdsprocessen. Forfatterne kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan arbejdsformen kan reorganiseres.

Htx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor drengene er i flertal. Bogen viser, at pigerne står over for nogle særlige vanskeligheder, som blandt andet hænger sammen med, at det inden for htx' kultur kan være svært på én gang at se ud som en pige og samtidig blive forstået som en elev, der er dygtig til teknik- og naturvidenskab. Dette kan være en af forklaringerne på den skæve kønsfordeling på uddannelsen.

I bogens afslutning gives otte konkrete anbefalinger, som htx kan arbejde videre med både i relation til den konkrete undervisningspraksis, men også på et mere overordnet ledelsesniveau.

Bogen er resultater af et landsdækkende forskningsprojekt om htx, der er gennemført i et samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler, IDA, Undervisningsministeriet og CeFU. Lars Ulriksen har været projektleder, og Henriette T Holmegaard har været tilknyttet projektet som forskningsassistent.

Bogen kan købes på Erhvervsskolernes forlag og er særligt interessant for ledere og lærere på htx, men også relevant for undervisere og ledere på de øvrige ungdomsuddannelser.

Køb bog via Erhvervsskolernes Forlag