Print

Læringsmiljø og naturvidenskab på htx - kvaliteter og udfordringer

Titel: Læringsmiljø og naturvidenskab på htx - kvaliteter og udfordringer
Forfattere: Birgitte Simonsen, Lars Ulriksen, Henriette Tolstrup Holmegaard
Dato: 26.02.2008
Type: Rapport
Tags: køn, gymnasiet, udsatte unge, htx, motivation

Projektet undersøger HTX-elevers interesser, forestillinger og forventninger til uddannelsen. Forskningsprojektet går i dybden med elevernes begrundelser og motivationer for valg af HTX, deres forventninger til uddannelsen og dens læringsmæssige indhold samt elevernes forestillinger omkring, hvad de skal efter uddannelsen. Disse interesser, forestillinger og forventninger analyseres i relation til den konkrete praksis, eleverne oplever på HTX.

Projektet analyserer det indhold og de arbejdsformer eleverne møder på HTX, og hvordan disse bidrager til at udvikle, inkludere og ekskludere elevernes interesser for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Derudover vil projektet søge at give bud på, hvorfor HTX er bedre til at rekruttere elever fra uddannelsesfremmede miljøer, og hvorfor der er et større frafald på HTX end på det almene gymnasium. Sidst vil et forskningsområde være den lave andel af piger på HTX.

Spørgsmålene vil blive undersøgt gennem tre empiriske nedslag: En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, en analyse af bekendtgørelser, læreplaner og informationsmateriale samt interview med ledere, lærere og elever.
Projektet afsluttedes med en konference på DPU den 26.februar 2008, hvor hovedresultaterne blev præsenterede og diskuterede. En samlende rapport fra projektet udkommer i løbet af 2008.

hent slides fra konferencen

I september blev afholdt en workshop for lærere og elever på htx, hvor foreløbige analyseresultater blev præsenteret og diskuteret. I den forbindelse blev arbejdspapirerne "Hvis det ikke kan bruges til noget, gider jeg ikke lære det. Et analysepapir af interessetyper indenfor for teknik- og naturvidenskab på htx" og "gruppe- og projektarbejde" distribueret til de deltagende skoler. Analysepapirerne er foreløbige analyser og kan ligeledes downloades her. Papirerne er skrevet af professor Birgitte Simonsen, lektor Lars Ulriksen og videnskabelig assistent Henriette Tolstrup Holmegaard.

Hent hæftet fra konferencen (pdf)

Øvrige publikationer:

Tidsskriftet MONA (matematik og naturfagsdidaktik):

"Rigtige piger går ikke på htx, men piger er glade for at gå der" af Lars Ulriksen og Henriette Holmegaard (2007-2, s. 29-46)

"Projektarbejde på htx - erfaringer og udfordringer i projektvejledningen" af Lars Ulriksen og Henriette Holmegaard (2008-2, s. 28-48)

læs på Mona