Print

Kokkeuddannelse for døve - Evaluering af Allehånde Køkken

Titel: Kokkeuddannelse for døve - Evaluering af Allehånde Køkken
Forfattere: Niels Henrik M. Hansen og Nina Wittendorff
Dato: 20.11.2010
Type: Rapport
Tags: hørehæmmede, kokkeuddannelsen

Kokkeuddannelse for døve - Evaluering af Allehånde Køkken

Kernen i projektet "Nye veje for unge døve, døvblinde og hørehæmmede i Danmark" er et ønske fra Døveforeningen af 1866 om at kunne tilbyde døve, døvblinde og hørehæmmede uddannelse inden for fremstilling af mad. Aktuelt handler det om en kokke- og cateringuddannelse. Baggrunden for valget af en kokkeuddannelse er, at omgangen med madvarer er visuel og stiller krav til andre sanser end hørelsen, samt at der findes ressourcer, som er villige til gå ind og løfte denne opgave.

Målet med uddannelsen er samtidig, at de hørehandicappede elever lærer at indgå på en ordinær arbejdsplads. De skal derfor i en eller anden udstrækning kunne kommunikere og samarbejde med ikke-handicappede elever. Dette stiller væsentlige krav til uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse såvel som de hørehandicappede og ikke-handicappede elever. I et bredere perspektiv er det ønsket, at projektet skal bane vejen for en åbning af døvekulturen mod den ikke-handicappede omverden, således at der sker en bevidstlighedsgørelse om døves situation og vilkår, samtidig med at den ønskede integration af eleverne gør, at de får bedre vilkår og muligheder på arbejdsmarkedet.

Hensigten med evaluering af projektet " Nye veje for unge døve, døvblinde og hørehæmmede i Danmark" er at fremstille et materiale, som kan anvendes af aktører inden for høreområdet i Norden. Det indebærer for det første, at projektet skal klarlægge de barrierer, som deltagerne i projektet står overfor, og for det andet, hvorledes tilrettelæggelsen af uddannelsen imødegår disse eller ej. 

Projektet vil derfor også kaste et bredere blik på de forestillinger, som unge tegnsprogsbrugere har om uddannelse. Det vil ske igennem interviews med forskellige unge døve og personer i deres omgivelser samt via en mindre spørgeskemaundersøgelse af unge døves uddannelsesorienteringer. Det skal medvirke til at give et indblik i de problemfelter, unge tegnsprogsbrugere oplever - og udfolde, hvorledes de indskriver sig i en generel ungdomskontekst.

Læs mere om forskningen bag publikationen

Evaluering af kokkeuddannelsen for døve

Undersøgelsen kaster et blik på forestillinger, erfaringer og problemfelter, der er opstået i forbindelse med kokkeuddannelsen for unge hørehæmmede.

Kontakt forsker