Print

Line Landis Gustavsen

Line Landis GustavsenLine Landis Gustavsen, Videnskabelig assistent

Tel: 61 96 74 78
Mail: linelg@ikl.aau.dk

Uddannelse
Cand.soc. Aalborg Universitet, Institut for sociologi og socialt arbejde, København. Professionsbachelor i socialt arbejde; socialrådgiver, Diplom uddannelse i socialt arbejde med udsatte børn og unge.

Arbejdsområde 
Udsatte unge

Igangværende projekt
Pædagogiske veje til bedre social og faglig trivsel på ungdomsuddannelserne, Frie prøveformer i en præstationstid

 

Frie prøveformer i en præstationstid

(CeFU) gennemfører i samarbejde med Efterskoleforeningen og de Frie skoler en undersøgelse af arbejdet med frie prøveformer (karakterfrihed mm). på efterskoler og friskoler. Ambitionen er at blive klogere på, hvilken betydning prøvefrihed har for elevernes lærings- og mestringserfaringer og dannelse. Og ikke mindst er ønsket med undersøgelsen at skabe øget viden om, hvordan frie prøveformer/anderledes evalueringsformer spiller sammen med den pædagogiske praksis og tradition på skolerne.

Kontakt forsker

Line Landis Gustavsen
linelg@ikl.aau.dk
Telefon: 61 96 74 78

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!