Print

Line Landis Gustavsen

Line Landis GustavsenLine Landis Gustavsen, ErhvervsPhD-studerende

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: 61 96 74 78
Mail: linelg@ikl.aau.dk

Uddannelse
Cand.soc. Aalborg Universitet, Institut for sociologi og socialt arbejde, København. Professionsbachelor i socialt arbejde; socialrådgiver, Diplom uddannelse i socialt arbejde med udsatte børn og unge.

Arbejdsområde 
Udsatte unge

Igangværende projekt
ErhvervsPhD-studerende. Titel på projekt: Voksentilblivelse på socialspecialpsykiatriske botilbud - hvordan pædagogiske indsatser kan forebygge udsathed i voksenlivet. 

 

Ph.d.-projekt: Voksentilblivelse på socialpsykiatriske botilbud – hvordan pædagogiske praksisser understøtter en positiv voksentilværelse

Projektet undersøger, med afsæt i praksisforskning og samskabelsesprocesser, hvilke rammer og pædagogiske indsatser der bedst understøtter overgangen ind i voksenlivet, for unge mellem 18 og 29 år med komplekse problemstillinger på socialpsykiatriske botilbud.

Kontakt forsker

Line Landis Gustavsen
linelg@ikl.aau.dk
Telefon: 61 96 74 78

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!