Print

Frida Viby Boas Barlund

Frida Viby Boas BarlundFrida Viby Boas Barlund, Studentermedhjælp

Institut for Kultur og Læring
Aalborg Universitet
Campus København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: fridavbb@ikl.aau.dk

Uddannelse:
Jeg læser en bachelor i Pædagogik på Københavns Universitet.

Arbejdsområde:
Jeg er studentermedhjælper for centerledelsen, hvor jeg udfører diverse administrative opgaver. Derudover assisterer jeg CeFUs uddannelse i Anvendt Ungdomsforskning.

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!